Om Lillesand dyrlegekontor

Lillesand dyrlegekontor ble opprettet i 1992 og har alltid holdt til på Rosenberg. Magne Aartun har hele tiden vært eneste ansatte. I perioden 2014 – april 2021 var kontoret en del av AniCura-kjeden. Etter 1. mai 2021 er kontoret fristilt og tilbake som vi opprinnelig startet. Magne har vært utdannet dyrlege siden 1985, men de siste 15 årene har han konsentrert seg om kjæledyr, hovedsakelig hund og katt. Han har tatt en videreutdannelse innen odontologi, sykdommer/skader i tenner og munnhulen til våre kjæledyr.

Enkelt tannarbeid og en utredning om hvordan det står til i munnhulen, kan utføres i Lillesand, men omfattende tanntrekk og lignende utføres nå i samarbeid med gode kolleger på klinikker i vårt nedslagsfelt.

Lillesand dyrlegekontor er en enkel poliklinikk som tar imot hovedsakelig hund og katt til årlige helsekontroller som vaksinasjon, kloklipp og ID-merking. I tillegg uføres kastreringer av hun/hannkatter og behandling av tilstander som ikke krever røntgen eller omfattende indremedisinske utredninger. Eksempler på dette er ørebetennelser, hudinfeksjon, små sår/skader som kan oppstå etter skader/slåsskamper og lignende. Når det er påkrevet å utrede videre med tanke på indremedisinske tilstander eller større operasjoner, så samarbeider Lillesand dyrlegekontor med andre klinikker i vårt naturlige nedslagsfelt som Grimstad og Kristiansand.