Om Lillesand dyrlegekontor

Lillesand dyrlegekontor ble opprettet i 1992 og har alltid holdt til på Rosenberg. Magne Aartun har hele tiden vært eneste ansatte. I perioden 2014 våren 2021 var kontoret en del av AniCura-kjeden. Etter 1. mai 2021 er vi fristilt og tilbake som vi opprinnelig startet. Magne har vært utdannet dyrlege siden 1985, men de siste 15 årene har han konsentrert  seg om kjæledyr, hovedsakelig hund og katt, og har tatt en videreutdannelse innen odontologi, sykdommer i munnhulen til våre kjæledyr. Alt tannarbeid har Magne utført i Grimstad og etter 1. mai blir det nå utført ved AniCura Dyreklinikk Sørlandet.

Lillesand dyrlegekontor er en enkel poliklinikk som tar imot hovedsakelig hund og katt til årlige helsekontroller som for eksempel vaksinasjon, kloklipp og ID-merking. I tillegg kan en på en poliklinikk starte en undersøkelse/behandling av lettere tilstander som ikke krever røntgen eller lignenden. Når det er påkrevet å utrede videre med tanke på indremedisinske tilstander eller større operasjoner, så samarbeider Lillesand dyrlegekontor med andre klinikker i vårt naturlige nedslagsfelt som Grimstad og Kristiansand.